Disclaimer

KVB advocatuur heeft de informatie op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en tracht altijd correcte en actuele informatie op haar website te plaatsen. Dit laat onverlet dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend en KVB advocatuur geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade welke eventueel voortvloeit uit het gebruik van de informatie op haar website. 

Deze informatie valt daarnaast onder het auteursrecht van KVB advocatuur. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van KVB advocatuur, teksten zoals geplaatst op haar website te kopiëren. De website van KVB advocatuur kan verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. KVB advocatuur heeft geen invloed op websites van deze derden, is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan en aanvaardt derhalve ook geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik hiervan.